Delta Rent kiest voor hybride stroomvoorziening De Groene Aggregaat

Delta Rent kiest voor hybride stroomvoorziening van De Groene Aggregaat

Jan de Graaff Ruud Sijmons
DELTA RENT Groep : Duurzaam ondernemen met respect voor de groene samenleving!
Delta Rent groen

Delta Rent Groep maakt de laatste jaren een stormachtige groei door in haar bedrijfsomvang en omzet. Dit gaat gepaard met de nodige investeringen in materieel, personeel en onroerend goed. De directie van Delta Rent Groep heeft zich echter ten doel gesteld om de effecten op onze omgeving zo klein mogelijk te laten zijn. Bij iedere investering, van klein tot groot en op alle vlakken, wordt afgewogen of er alternatieve “groenere” mogelijkheden zijn om mens en milieu zo min mogelijk te belasten.

Zo is Delta Rent bij De Groene Aggregaat uitgekomen wat heeft geresulteerd in een ultra moderne lithium uitvoering van De Groene Aggregaat. Voor Delta Rent betekent dat zij nu twee hybride uitvoeringen hebben draaien en zo haar klanten nog beter en minder milieubelastend kunnen bedienen. Wij wensen Delta Rent dan ook heel veel succes, plezier en mooie besparingen met behulp van De Groene Aggregaat. Op naar een groenere toekomst!

Sticker